Kolekce značek

Značkové produkty

Objevte jedinečné produkty z rozsáhlé kolekce Porceline

Sbírka

Porceline

Procházet

Objevte křišťálově čisté poselství značky s kolekcí Glass

Sbírka

Glass

Procházet

Vstupte do kosmického světa té nejoutdoorovější kolekce DRINKwear - Galaxy a objevte mimořádné možnosti zdobení termoproduktů!

Sbírka

Galaxy

Procházet

Zcela nový produkt značky DRINKwear - jedinečné sady, které dávají slovu "dárek" zcela nový rozměr!

Sbírka

Mood

Procházet

Galaxy

Vstupte do kosmického světa té nejoutdoorovější kolekce DRINKwear - Galaxy a objevte mimořádné možnosti zdobení termoproduktů!

Více o sbírce

Vyber zemi

Filozofie

MAXIM – kreativní myšlení inspirované vášní a udržitelným rozvojem.

Vycházíme z přesvědčení, že reklamní hrnky a svíčky mohou být nejen marketingovým nástrojem, ale také výrazem kreativity, trvanlivosti a péče o zákazníka a životní prostředí. Naše produkty jsou navrženy tak, aby obohacovaly život, poskytovaly pocit dokonalosti a přispívaly k úspěchu našich zákazníků při zachování společenské a ekologické odpovědnosti.

Naše poslání

Jsme neustále se rozvíjející tým a ve spolupráci s reklamními agenturami vytváříme vysoce kvalitní reklamní dárky, které se stávají účinným marketingovým nástrojem značek našich klientů.

Naše vize

Naším cílem je stát se evropskou jedničkou v reklamním průmyslu. Chceme být průkopníky nových technologií a symbolem inovací, a tím určovat trendy a směry vývoje celého odvětví reklamních dárků. Abychom tohoto postavení dosáhli, chceme neustále rozvíjet partnerské vztahy s našimi dodavateli.

Silné rodinné hodnoty

Jsme hrdá rodinná firma, kterou v roce 1988 založili Renata a Zbigniew Kaczorovi a která se již po několik generací specializuje na poskytování jedinečných produktů našim klientům. Naše společnost byla založena na rodinných hodnotách, které tvoří základ našeho podnikání a ovlivňují náš přístup k podnikání.

Kodex etického chování

Zásady a zákony a především hodnoty, s nimiž se naše společnost ztotožňuje. Informace v něm obsažené představují pravidla, kterými se řídí zaměstnanci naší společnosti. To vše má mít pozitivní dopad na naši práci, spolupráci s našimi klienty a dodavateli i na společnost, která nás obklopuje.

POLITIKA OCHRANY
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Záleží nám na naší planetě a budoucích generacích. Naše společnost usiluje o udržitelnou výrobu, používá ekologické materiály a výrobní postupy, které minimalizují negativní dopady na životní prostředí. Naše produkty a dekorace na nich použité jsou trvanlivé, což pomáhá snižovat množství odpadu.

Jak chráníme životní prostředí:

Při výrobě používáme suroviny a technologie, které jsou prokazatelně bezpečné pro lidi i životní prostředí.

Chráníme přírodní zdroje tím, že opakovaně používáme obaly od dodavatelů a snižujeme spotřebu papíru, pohonných hmot a elektřiny.

Zvyšujeme ekologické povědomí zaměstnanců mimo jiné prostřednictvím: sběru plastových víček, sázení stromů

Provádíme selektivní nakládání s odpady mimo jiné prostřednictvím: recyklace odpadů nebo jejich pečlivým tříděním

Eliminujeme riziko ekologických událostí prostřednictvím neustálého monitorování strojů, zařízení a přístrojů

Spolupracujeme s dodavateli, kteří naplňují zákonné požadavky v oblasti ochrany životního prostředí

Dodržujeme právní předpisy a zásady týkající se ochrany životního prostředí.

Dodržujeme předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární předpisy.

Mimořádně důležitou iniciativou je pro nás spolupráce se sdružením „Přátelé světa“.

Již řadu let jsme partnerem sdružení „Přátelé světa“, které vyvíjí charitativní činnost, podporuje nemocnice, pečovatelská zařízení a instituce sdružující lidi v nouzi, mimo jiné prodejem charitativních předmětů denní potřeby (hrnky, talíře, trička), zdobených autogramy a kresbami známých osobností.

People with big hearts who support this campaign include:

Agatha Ruiz de la Prada
Holland & Adamik
Agnieszka Radwańska
Sting
Andrzej Bartkowiak
Andrzej
Pągowski

Jak můžete pomoci?

Věříme, že každý může přispět na charitu. Proto podněcujeme naše klienty i partnery ke společným akcím. Pomoci můžete následujícími způsoby:

  • Podpořte naše projekty: zapojte se do našich charitativních kampaní.
  • Sdílením našich hodnot: V rámci charitativních akcí můžete sdílet naše hodnoty, např: Propagujte naše iniciativy a pomozte nám oslovit více lidí.

Věříme, že společnými silami můžeme ovlivnit pozitivní změny v naší společnosti a ve světě. Děkujeme, že se podílíte na našem poslání a pečujete o ty, kteří potřebují podporu. Společně dokážeme velké věci.

Maxim

Profesionálové jsou vždy připraveni podpořit vaše aktivity